Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bìa_giáo_án_đẹp

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:25' 18-05-2010
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC .....
KHOA ....
ĐỀ TÀI: ..................................................................

Giảng viên hướng dẫn : ....................................
Sinh viên thực hiện : ....................................
Lớp : ....................................
MSSV : ....................................

A


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
KHOA ...

(((
Giaïo viãn hæåïng dáùn :............................................
Sinh viãn thæûc hiãûn :............................................
Låïp : ............................................
MSSV : ......................................................., tháng ... năm ........
ANH


…………..o0o…………..


Welcome HUAF.EDU.VN


Welcome HUAF.EDU.VN
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM
-----(((((-----BÀI TIỂU LUẬN
Đề tài: “Sản xuất lúa gạo, vấn đề thách thức đặt ra cho Nông Nghiệp Việt Nam”


Welcome HUAF.EDU.VN

Huế,11/2007Welcome HUAF.EDU.VN


Welcome HUAF.EDU.VN

(((((
Welcome HUAF.EDU.VN

 
Gửi ý kiến